Enlleura't

Monitor Cristina Pigazos
Destinataris Nens/es de P3 a P5
Horari Dm i Dj de 16:30 a 18h

Activitat que porta el nom de l’Associació Enlleura’t per homenatjar els més de 16 anys al servei d'infants joves i adults del barri de la Llàntia i Mataró. En aquesta activitat i seguint un centre d’interès cada trimestre, es realitza tot tipus d’activitat (vegeu continguts i descripció activitat) per tal d’estimular als més menuts alhora que gaudeixen jugant.

Continguts que treballem:

1r TRIMESTRE: La Música

La música és un objecte de coneixement, una porta oberta a la percepció, un estímul per a la producció creativa, un mitjà d’expressió i comunicació i una font de sensibilització musical.

Els mitjans d’expressió amb els que compten els infants per la producció sonora i musical són: el cant, l’execució musical i el moviment corporal. L’escolta sonora i musical posen en joc l’atenció i receptivitat en activitats de producció com activitats d’audició i apreciació.

L’objectiu d’aquest trimestre és que a partir del joc, es familiaritzin amb fer i escoltar sons i músiques a partir de repertoris de cançons, sons i musiques que proporcionaran el reconeixement, la discriminació, la memorització i una major capacitat de selecció acord amb gustos i preferències.

2n TRIMESTRE: L’Espai

El dia i la nit són nocions temporals bàsiques que els infants associen a rutines i accions concretes. A partir d’aquestes i de fets més propers als infants, treballarem el Sol i la Lluna com a elements relacionats amb el dia i la nit i com a elements del medi on vivim. A més, endinsarem els infants a través del joc en l’espai, i ampliarem el nostre coneixement sobre el món que ens envolta.

L’objectiu d’aquest trimestre és recollir i compartir coneixements i experiències sobre l’univers i els seus elements principals (planetes, satèl·lits, estels).

Aprofundirem el coneixement sobre trets característics del nostre planeta Terra i veurem la relació Sol- Terra i Terra-Lluna.

3r TRIMESTRE: Els Sentits

Les persones percebem el que passa al nostre voltant gràcies als sentits, a partir dels quals recollim la informació del nostre entorn.

L’objectiu d’aquest trimestre és fer conscients als infants de la necessitat dels sentits per al dia a dia i per a la vida.

També fomentarem la cura dels nostres sentits i de nosaltres mateixos a través de jocs i l’experimentació directe per tal de treballar la descoberta del propi cos.

Aprofundirem el coneixement sobre els diferents sentits i els òrgans d’aquests i treballarem hàbits d’alimentació saludable.

 

————————————————————————————————————————————

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT:

Dirigit: Nens/es de P3 a P5.

Descripció: Espai on es busca combinar diferents activitats, des de manualitats, música, balls, teatre, jocs, contes, natura, etc. Seguint la metodologia d’esplai de l’Enlleura’t es vol satisfer les inquietuds dels més menuts de la casa amb tot tipus d’activitats.

Continguts: A través dels centres d’interès descrits anteriorment es busca treballar tot tipus d’habilitats que ajudin a créixer com a persona a l’infant. L‘expressió corporal, l’expressió artística, jocs cooperatius, control del tempo i creació de ritmes, desinhibició, comunicació motriu, etc; seran només alguns dels continguts que treballarem en aquesta activitat.

Objectius:

  • Gaudir de l’activitat realitzada sigui quina sigui la seva temàtica..
  • Aprendre a expressar i comunicar amb el propi cós.
  • Treballar la motricitat fina.
  • Descobrir diferents estils musicals com la cançó popular, l’òpera i la música clàssica.
  • Entendre la cooperació i el suport entre companys com a element per avançar.
  • Respectar la natura i aprendre a valorar-la.
Informació
Dm i Dj de 16:30 a 18h
Multiespai: Aula, pati, sala psicomotricitat
Nens/es de P3 a P5
Del 01/10/2015 al 02/06/2016
Cristina Pigazos